BeneCare

Lihasvoiman ylläpito

Digitaalinen harjoittelun tuki kaikille.

Helppokäyttöinen ja motivoiva harjoitteluteknologia.

Parantunut harjoittelun laatu ja harjoitteluohjelman noudattaminen.

Käyttäjäystävällinen yleiskatsaus fysioterapeutille.

Voimaharjoittelu kotona

Tarjoamme älypalvelun lihasvoiman ylläpitämiseen kotiharjoittelulla. Palvelumme auttaa ennaltaehkäisemään liikunnan vähenemisestä johtuvaa lihaskunnon rappeutumista erityisesti ikäihmisten keskuudessa. Suurin osa ikääntyneistä ihmisistä haluaa säilyttää kykynsä selviytyä päivittäisistä askareista itsenäisesti ja asua kotona mahdollisimman kauan. Tästä syystä ennaltaehkäisyyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen tulisi pystyä panostamaan nykyistäkin enemmän. Lihasvoiman ja yleiskunnon ylläpitäminen on keskeinen tekijä ikäihmisten toimintakyvyn säilyttämisessä. Varsinkin vakavaa sairautta potevien tai pitkään sairaalahoitoa saaneiden potilaiden on vaikea ylläpitää päivittäistä aktiivisuutta, joka edistäisi paranemista.

Miten palvelu toimii

Etäseurantaratkaisumme tukee kotiharjoittelua ja tarjoaa ammattilaisille luotettavaa tietoa harjoittelun laadusta. Itsenäinen kotiharjoittelu voidaan aloittaa heti, sillä palvelu ei vaadi käyttäjältä erityistä IT-osaamista, älypuhelinta tai tietoteknisiä laitteita. Palvelussa hyödynnettävät sensorit kiinnitetään kehoon tai saatavilla oleviin kuntolaitteisiin.

Tukea fysioterapeuteille

Ohjattua ryhmäliikuntaa voidaan tehokkaasti täydentää fysioterapeutin tukemalla kotiharjoittelulla. Ammattilaiset saavat objektiivista tietoa lihasharjoittelun tukemiseksi ja toteuttamisen seuraamiseksi. Palvelumme säästää aikaa ja antaa ammattilaisille mahdollisuuden reagoida, mikäli harjoitus puuttuu tai se suoritetaan väärin.

Motivaatiota senioreille

Palvelun käytön myötä ikäihmisten motivaatio aktiivisuuden kohentamiseksi paranee. Tämän seurauksena yleinen toimintakyky sekä elintärkeiden päivittäisten toimintojen suorittaminen pysyy hyvänä ja kaatumisriski pienenee. Selkeällä harjoitusprosessilla ja jatkuvalla vuorovaikutuksella fysioterapeutin kanssa seniorit saavat itseluottamusta toteuttaa liikuntaohjelmaa itsenäisesti.

Muut palvelumme