BeneCare

Toimintakyvyn arviointi

Tietoa päivittäisistä toiminnoista ja elämänrytmistä.

Toimintakyvyn jatkuva seuranta ja muutoksien havainnointi.

Tukea sairauden tunnistamiseen varhaisessa vaiheessa.

Toimintakyvyn seuranta

BeneCare -palvelualusta on suunniteltu tukemaan ikäihmisten hoitotyön tarpeita. Tavoitteemme on varmistaa, että ikäihmiset saavat oikeanlaista hoitoa oikea-aikaisesti. BeneCare tuottaa tietoa henkilön toimintakyvystä arvioimalla päivittäisissä toiminnoissa, sosiaalisessa osallistumisessa ja elinympäristössä tapahtuvia muutoksia. Nykyään henkilön toimintakyvyn arviointi toteutetaan standardoitujen paperisten arviointivälineiden avulla. Tällainen arviointimenetelmä on hidas, eivätkä arvioinnit toteudu säännöllisesti ja jatkuvasti. Beneten tuottama ympärivuorokautinen tieto henkilön toimintakyvystä perustuu todellisiin elämänmuotoihin ja on räätälöity hoiva-alan ammattilaisten tarpeisiin.

Miten palvelu toimii

Palvelun toiminta perustuu sensoritekniikkaan. Sensorit asennetaan henkilön asuinympäristöön. Kerätyn tiedon perusteella automaattinen järjestelmä analysoi henkilön toimintakykyä ja arvioi miten hän pärjää kotonaan ja miten hänen avuntarpeensa muuttuu ajan kuluessa. Järjestelmä ilmaisee esimerkiksi, jos seniorin peseytymis kerrat harventuvat ja ammattilaisten apu on tarpeen. Palvelun avulla palveluntarjoajat pystyvät vastaamaan asiakkaan tarpeisiin nykyistä aikaisemmin ja täsmällisemmin. Ajankohtaista tietoa henkilön toimintakyvystä ja hyvinvoinnista välittyy myös omaisille. Tämä on ensiarvoisen tärkeää tilanteissa, joissa pienetkin muutokset toimintakyvyssä voivat paljastaa varhaisessa vaiheessa olevan vakavan sairauden.

Pidämme henkilötiedot turvassa

BeneCare -palvelun tuottamat analyysit ovat seniorin, hänen omaistensa ja hoitohenkilökunnan nähtävissä verkkopalvelun kautta tai tulosteena. Palvelun käyttö ja datan kerääminen perustuvat aina henkilön suostumukseen. Kerättyä henkilötietoa ei käytetä tai välitetä muuhun kuin palvelun käyttöön liittyvään tarkoitukseen. Tietosuojalain mukaisesti seniorilla on oikeus omiin henkilötietoihinsa ja hän voi pyytää henkilötietojensa poistamista tai palvelun lopettamista milloin tahansa.

Muut palvelumme