Sinun ehdoillasi

Yksilöllinen itsenäisyys

Digitaalinen arvokkuus

Arvokas elämä

Oivalluksia päivittäisistä rutiineista

Yksinkertaiset arkipäivän toiminnot luovat rytmin jokapäiväiseen elämäämme, kuten ruoan valmistus, lepo sekä hygieniasta huolehtiminen. Nämä ovat osa tavallista elämäämme, mutta niillä on myös ajateltua suurempi merkitys. Yhdistettynä ja analysoituna ne tuottavat arvokkaita havaintoja fyysisestä ja emotionaalisesta hyvinvoinnistamme.
BeneCare palvelun avulla on mahdollista tunnistaa toimintakyvyssä ja kognitiossa tapahtuvia muutoksia jo aikaisessa vaiheessa. Yleisistä terveys- ja hyvinvointipalveluista poiketen analysoimme henkilön elämää kokonaisvaltaisesti kattaen paljon enemmän kuin pelkkiä fysiologisia tietoja.

Elinympäristö

Elinympäristöllä on tunnetusti suuri vaikutus hyvinvointiimme ja se voi myös kertoa paljon jokapäiväisestä elämästämme. Älyteknologioiden käyttö yleistyy jatkuvasti ja on vain ajan kysmys, kun kotimme ovat varustettuja moninaisilla sensoriteknologioilla mahdollistaen reaaliaikaisen elämän seuraamisen.
BeneCare palvelun sofistikoituneet algoritmit tunnistavat ihmisen päivittäisiä toimintoja, mallintavat toimintatapoja tämän omassa elinympäristössä ja arvioivat toimintakyvyssä tapahtuvia mahdollisia muutoksia. Päivittäistä toimintaa havainnoimalla ja analysoimalla haitalliset muutokset toimintakyvyssä pystytään havaitsemaan paljon aikaisemmassa vaiheessa, kuin mitä tavanomaisten menetelmien avulla on mahdollista. Näin hoivan tarvetta voidaan ennakoida, mikä mahdollistaa hoidon aloittamisen paljon aikaisemmassa vaiheessa mikä edesauttaa hoidon tehokkuutta ja pidentää sen kestäväävaikutusta.

Elinvoimainen ikääntyminen

Elämänlaatu paranee kun henkilö voi toimia itsenäisesti omassa tutussa ympäristössä. Se luo turvallisuudentunnetta ja riippumattomuutta muista. Elinvoimaisen ikääntymisen perusta on oma aktiivisuus ja motivaatio elämään.
Toimintakyvyn muutosten ja kognitiivisten häiriöiden varhainen tunnistaminen auttaa aikaisen ja täsmällisen hoidon tuottamisessa. Tällä on suuri vaikutus ihmisten elämään lisäten elämän aktiivisia ja itsenäisiä päiviä. Hellän huolenpidon mahdollistaminen ja itsenäisyyden tunteen vaaliminen ovat keskeisiä tavoitteitamme.
Toimintamme tuloksena sosiaali- ja terveydenhuoto hyötyy merkittävästi alentuneista vanhusten hoitokustannuksista ja uusista tehokkaammista palveluista.

Benete <3 OmaData

Henkilöistä kerätty data on erittäin sensitiivistä. Palvelumme mahdollistaa asiakkaillemme täyden pääsyn ja kontrollin heidän omiin tietoihinsa. Palvelumme noudattaa uusimpia tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimuksia huomioimalla nämä jo palvelujen suunnittelussa yhdessä meidän omien datan eettisten ja digitaalisen arvokkuuden periaatteiden kanssa.

Arvomme

Henkilökohtaisten toimintakyvyn muutoksia ei yleensä seurata tai kirjata ennen kuin on liian myöhäistä ja diagnoosi on annettu. Monet ihmiset ovat riippuvaisia toisista selvitäkseen päivästä mikä heikentää heidän itsenäisyyden tunnettansa. On tärkeää havaita mitä yksilöllinen itsenäisyys merkitsee jokaiselle.
Palvelumme avulla on mahdollista tunnistaa toimintaan ja muistiin liittyviä häiriöitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja aloittaa tarvittavat hoitotoimenpiteet mahdollisimman aikaisin.
Tiedostamme henkilön digitaalisen arvokkuuden merkityksen ja tallennamme turvallisesti kaikki elämää kuvaavat tiedot. Uusi tekniikka ja laaja tiedonkeruu voi tuntua pelottavalta ja vieraalta ihmisille. Alustamme sisältää OmaDatan hallinnan työkaluja, joiden avulla henkilö hallitsee itse mitä tietoja hänestä kerätään ja tuotetaan. Omistat elämäsi tiedot ja pystyt hallitsemaan niitä täysin. Alustamme perusratkaisu ja suunnittelu on tehty tietoturvaa ja yksityisyyttä kunnioittaen.
Tarjoamme sinulle tietoa elämästäsi. Elämäsi muotojen ja rutiinien ymmärtäminen ovat avain arvokkaaseen elämään. Jopa pienet muutokset päivittäisissä rutiineissa voivat estää epäsuotuisia muutoksia ja parantaa elämänlaatua.

Lue lisää palveluistamme ja miten tarjoamme ainutlaatuisen tavan analysdoida elämää.