Yhdistävä tekijä

BeneCare

BeneCare on suunniteltu hoitotyön ammattilaisille

BeneCare on suunniteltu tukemaan vanhustenhoidon henkilöstön, sairaanhoitajien, lääkäreiden ja fysioterapeuttien jokapäiväistä työtä. Palvelun avulla varmistetaan asiakkaiden ympärivuorokautinen, turvallinen seuranta tehden hoitotyöstä tehokkaampaa ja mielekkäämpää.
Henkilön päivittäisiä aktiviteettejä ja toimintatapoja mallinnetaan ketterää sensoriteknologiaa ja älykkäitä algoritmeja hyödyntäen. Näiden tietojen avulla ammattilaiset havaitsevat asiakkaidensa terveydessä, hyvinvoinnissa, toimintakyvyssä sekä kognitiossa tapahtuvia muutoksia ja voivat reagoida välitöntä hoitoa tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin jo aikaisessa vaiheessa.

Hoivakodit

Kotihoito

Terveydenhuolto

Palvelumme

Horizon 2020 tutkimus

Benete Oy on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus ja innovaatio-ohjelman avustussopimuksen Nro 877503 mukaisesti.

European Regional Development Fund Leverage EU

ELY rahoitus

Benete Oy on saanut rahoitusta Elinkeinio-, liikenne- ja ympäristökeskukselta BNT-MDR hankkeeseen. Hankkeessa on kyseessä Benete Oy:n ikääntyneiden toimintakyvyn analysointipalvelun jatkokehitys.

European Regional Development Fund Leverage EU

“Säätiömme on tehnyt yhteistyötä Beneten kanssa hoivateknologian kehitysprojekteissa. Benete tarjoaa tulevaisuuteen katsovaa, innovatiivista ja korkealuokkaista ammatillista osaamista tähdäten aina hyvään asiakaskokemukseen.”

Helena Launiainen

Kehittämispäällikkö

Miina Sillanpään Säätiö